Imperial Harem ~Molesting and Corrupting SLG~

Tên trò chơi: Imperial Harem ~Molesting and Corrupting SLG~

Nhà phát triển: Laplace DLsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (90% – Poetry 10%) , Trung, Nhật

Bạn là bộ trưởng của một đế chế. Điểm hay của hoàng đế nằm trên giường là ông ta đã tùy ý điều động chính trị và tự vỗ béo mình. Nhưng Công chúa Tiana, con gái duy nhất của hoàng đế và các phụ tá của cô ấy đang đe dọa vị trí của bạn. Họ ủng hộ nền chính trị vô tội và tiến tới loại bỏ bạn như một chư hầu.

405def8552877e774650f5e2bc21bddc Compressed
[18+Việt Hóa] [PC|Android] Imperial Harem ~Molesting and Corrupting SLG~ 4

Bạn đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Chiếc “chiếc nhẫn” bí ẩn làm say đắm phụ nữ làm thay đổi vận mệnh của bạn

Eca43f51f3090b8953660b3071e2b2f9 Compressed
[18+Việt Hóa] [PC|Android] Imperial Harem ~Molesting and Corrupting SLG~ 5

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Windows: Mega Gofile

  • Key mega: IOo-wfghO4nikw2W85qfdHJLNTPXRNMB7GMSvpOWcXM

Android: OneDriveApkadmin

Tiếng Việt

Windows: OneDriveApkadmin

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

Windows: Giải nén – cài đặt setup.exe

Android: Cài đặt apk