Escape from Psycho Childhood Friend ~Let’s Make a Child with Me!~

Tên trò chơi: Escape from Psycho Childhood Friend ~Let’s Make A Child With Me~
Game Linkhttps://www.dlsite.com/ecchi-eng/work/=/product_id/RE233770.html
Nhà phát triểnhttps://www.dlsite.com/ecchi-eng/circle/profile/=/maker_id/RG24540.html
Release date: Sep/08/2018
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

Ảnh trên Mod18
 [18+ Việt Hóa] [PC|Android] Escape from Psycho Childhood Friend ~Let's Make a Child with Me!~ 4
Ảnh trên Mod18
 [18+ Việt Hóa] [PC|Android] Escape from Psycho Childhood Friend ~Let's Make a Child with Me!~ 5

Liên kết tải xuống

Tiếng Việt

Windows: ONeDriveDrive

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

  • Windows: Giải nén – cài đặt setup.exe
  • Android: Sử dụng joiplay để chơi