The Confinement and Rape of a Self-Assured Idol

Nhà phát triển: Dark.Ryona.x15 –Dlsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Một thần tượng ống đồng mà bạn rất hâm mộ đối xử lạnh lùng với bạn và bạn bắt cóc cô ấy vì oán giận. Bạn có quyền làm bất cứ điều gì bạn muốn với cô ấy, người đã trở thành của bạn.​

1673475897421 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] The Confinement and Rape of a Self-Assured Idol  4
1673475934604 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] The Confinement and Rape of a Self-Assured Idol  5

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Windows: GOFILE – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD 

Tiếng Việt

Windows: OneDrive Pixeldrain

Việt Hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

  • Windows: Giải nén – Cài đặt setup.exe
  • Android: sử dụng joiplay để chơi