Bạn sẽ vào vai Nate Williams.Nate dần dần bắt đầu khám phá nhiều hơn về tình dục.Một cậu bé shota vừa chuyển đến một ngôi nhà mới với hai chị/em gái và mẹ của mình. Và bắt đầu một cuộc hành trình hoang dại, dâm dục với gia đình, người thân và bạn bè của mình.

Thông tin:

Nhà phát triển: Sex Curse Studio
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Final
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Android
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download:

Tiếng Anh

PC: workupload | mega |

– key mega: c2mKtFDO43zCWGtUPkSIgWEkWLDRafiIIQDRd_RCvr4
Android: workupload |

Tiếng Việt

PC: OneDrive |
Android: OneDrive |

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: droidmodx.xyz

Windows: Giải nén -cài đặt setup.exe

Android: Cài đặt apk hoặc dùng joiplay để chơi